article-image
آموزش

چرا باید فرانسوی یاد گرفت؟ از زبان فرانسوی‌ها بشنویم

 بعد از زبان انگلیسی چه زبانی یاد بگیریم؟  فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی و یا چینی؟ جواب این سوال با توجه به انگیزه و خواسته‌های افراد می‌تواند چیزهای متفاوتی است. در کنار انگیزه‌های فردی هر کشوری...