شهرام صفوی

نصب کاغذدیواری

درباره متخصص

انواع رنگ کاغذ دیواری سنگ انتیک و....

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص