موسسه حقوقی مهر یزدان

درباره متخصص

تخصصا امور بیمه ودیات و خسارات

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۶/۱۲/۰۵

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۲/۰۵

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر