رائین

درباره متخصص

##هدیه گیتار##اولین جلسه آموزش دریافت کنید

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۶/۱۲/۲۰

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۲/۲۰

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر