خاورزاده

معلم خصوصی زبان انگلیسی

درباره متخصص

تدریس خصوصی زبا پایه تا پیشرفت

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۲۴

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۲۴

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۳ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص