میترا مرادیان

۰ نظر

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۶/۰۸/۰۶

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۰۸/۰۶

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر