احمدزاده

درباره متخصص

تدریس خصوصی عربی برای دوره اول متوسطه

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۶/۱۱/۲۹

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۱/۲۹

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱۵ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر