حامد حمیدزاده

آهنگ سازی

درباره متخصص

تدریس موسیقی و گیتار باس.تولید موسیقی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۲/۰۱/۰۳

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۰۷/۱۴

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۵ نفر

آدرس

تهران

مشاهده بیشتر

نمونه کارها

۱ صوت

خدمات پیشنهادی متخصص