زندی پور

عکاسی پرتره

درباره متخصص

مشاوره مدیریت ، تبلیغات و بازاریابی و فروش

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۸۹/۰۹/۰۱

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۲/۰۹

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۳ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص