محمد

درباره متخصص

مشاور تحصیلی موسسات قلم چی و ونوس و دبیرستانهای استان تهران و دبیر ریاضی آموزش و پرورش و مدرس کنکوری درس ریاضی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۲۱

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۲۱

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر