نوشین بیگی

مشاوره روانشناسی

درباره متخصص

درمان لکنت زبان با گفتار درمانی.زوج درمانی.خانواده درمانی.درمان های روانشناختی.

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۲۷

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۲۷

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص