فرزین احمدی

مشاوره تحصیلی

درباره متخصص

بمنظور تامین بخشی از هزینه ها و کسب تجربه

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۱/۰۷/۰۱

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۲/۰۳

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص