فرشاد ارشادی

درباره متخصص

کارشناسی ادبیات آلمانی ملسط به زبان آلمانی (مقدماتی و پایه)

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر