neo13

معلم خصوصی زبان روسی

درباره متخصص

آموزش زبان روسی مبتدی تا پیشرفته٬ بازرگانی در کشورهای CIS

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۲/۰۲

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۲/۰۲

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص