آرزو امینی

مشاوره روانشناسی

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۳۰

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۳۰

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

تهران - رسالت-دبستان-مجیدیه

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص