آموزشگاه بهزاد

آموزش خوش نویسی

درباره متخصص

آموزش خط درشت با قلم و خط تحریری بشیوه امیرنظام گروسی

تاریخ شروع فعالیت

-

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۱/۲۹

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱۲ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

گواهی‌نامه‌ها

۱ گواهی‌نامه

خدمات پیشنهادی متخصص