وحید

مترجم روسی

درباره متخصص

مترجم و مدرس زبان روسی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۶/۱۴

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۶/۱۴

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص