موسسه حقوقی عدالت تابان دادمهر

وکیل خانواده

درباره متخصص

مشاوره تخصصی حقوقی توسط قضات سابق دادگستری و قبول کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده و ...

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۶/۱۲/۲۳

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۲/۲۳

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص