امیر

آهنگ سازی

درباره متخصص

تدریس تیوری موسیقی..تدریس پیانو ..و ساکسوفون آلتو ..با مدرک بین المللی موسیقی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۰۶

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۰۶

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص