عکاسی

عکاسی تبلیغاتی

درباره متخصص

آموزش عکاسی ، عکاسی صنعتی و تبلیغاتی ، عکاسی مد ، عکاسی کودک و ...

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۶/۱۲/۲۳

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۲/۲۳

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص