سعید کلوندی

طراحی وب سایت

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۲/۰۷

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۲/۰۷

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص