محمد امین معصومی

درباره متخصص

مترجم متون تخصصی و عمومی - مترجم فیلم، انیمیشن و مستند

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر