علی

آموزش گیتار

درباره متخصص

برقکار

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۸/۱۵

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۸/۱۵

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص