طالب زاده

مشاوره تحصیلی

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص