یاسر صادقی

درباره متخصص

انجام امور کاری

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۱۷

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۱۷

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر