چاپ

طراحی بروشور

درباره متخصص

چاپ اختصاصی و عمومی بر روی انواع سطوح

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۲/۰۳

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۲/۰۳

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص