برق

نورپردازی

درباره متخصص

تهران

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۱۰

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۱۰

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص