میلاد حیدری

آموزش تنبک

درباره متخصص

اموزش تنبک نوازی نوین و ریتم شناسی از جلسات اول به سبک استاد نوید افقه

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۰۲

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۳/۰۲

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص