دادرسی و مشاوره مالیاتی اکبری

مشاوره حقوقی

درباره متخصص

بر اساس آشنایی که با رشته حسابداری و مدیریت و قوانین و دادرسی مالیاتی وجود دارد مشاوره و دادرسی مالیاتی در خصوص تعدیل قانونی مالیات و ارزش افزوده انجام می گردد

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۱/۰۶

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۱/۰۶

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۳ نفر

آدرس

تهران - دامپزشکی - قصرالدشت - رودکی - آذربایجان

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص