سیدمهدی میرسلطانی

عکاسی کودک

درباره متخصص

عکاسی وتصویربرداری خبری.مجالس.همایش ومهمانی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۶/۱۳

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۶/۱۳

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۲ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص