تدریس خصوصی زبان فرانسه

درباره متخصص

دکترای زبان فرانسه از دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان فرانسه از دانشگاه تهران

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر