فرشاد

درباره متخصص

عكاسي تبليغاتي پرتره و آتليه ايي

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۲۵

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۲۵

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر