مربی کاراته

آموزش کاراته

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۲۱

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۲۱

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص