عسل

آرایش

درباره متخصص

در زمینه های ارایشگری

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۵/۱۴

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۵/۱۴

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۲ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص