علی

درباره متخصص

۷ سال در مغازه و چند شرکت کار کردم و اکنون سیار کار میکنم

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۵/۰۴

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۵/۰۴

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر