کفسابی تخصصی

درباره متخصص

کفسابی کل سنگ ها به صورت تخصصی واملا با کیفیت

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۱۷

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۱۷

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۳ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر