masoud

مشاوره ورزشی

درباره متخصص

آموزش و اشتراک تجربیات دوچرخه و کوه نوردی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۲/۰۵

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۲/۰۵

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص