یاسمین ریگی

مشاوره تحصیلی

درباره متخصص

مشاوره ی تحصیلی و برنامه ریزی کنکور

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۲/۰۶

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۲/۰۶

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۵ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص