Dj ali

درباره متخصص

Dj مجالس با به روز ترین موزیک ها و استیج و سالن و باغ

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۱۴

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۰/۰۵

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر