طراحان دکور طهران

خدمات کابینت

درباره متخصص

طراحی وساخت واجرا کلیه دکور

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۸۲/۰۴/۲۰

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۱/۲۶

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۴ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص