صالح گوهری

طراحی با چوب

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۶/۱۲/۰۴

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۲/۰۴

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص