آموزشگاه لذت آشپزی

آموزش آشپزی

درباره متخصص

ارائه مدارک فنی و حرفه ای دوره های آموزشی شیرینی و آشپزی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۱۹

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۱۹

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۶ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

نمونه کارها

۲ عکس

خدمات پیشنهادی متخصص