علی منصوری

معلم خصوصی زبان آلمانی

درباره متخصص

آموزش زبان آلمانی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۰۸

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۱/۲۶

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص