تمدنی

معلم خصوصی زبان فرانسوی

درباره متخصص

تدریس زبان فرانسه

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۶/۱۱/۲۵

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۱/۲۵

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص