صادق

طراحی دکوراسیون

درباره متخصص

دکوراسیون

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۳۰

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۳۰

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۶ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص