پروردگار گیم ایران

درباره متخصص

تدریس خصوصی هر درسی رتبه خوب کنکور

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۲/۰۵

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۲/۲۶

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۲ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر