هانیه

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۸/۰۴

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۸/۰۴

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر