گروه رسانه ای ایما

عکاسی رویداد

درباره متخصص

گروه رسانه ای ایما مجری کار های تبلیغاتی، رسانه ای، فنی و وب

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۱

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۲/۱۰

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۶ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص