علی یاقوتی

انگلیسی

درباره متخصص

ترجمه متون تخصصی زبان انگلیسی در حوزه های مهندسی برق، مدیریت، حقوق و زبان عمومی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۲/۰۹

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۲/۰۹

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص