علی فریبرزی

آموزش شنا

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۲/۱۲

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۲/۱۲

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص